Πληροφορίες

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690 Fax: +30 210 6827409
E-mail: info@tmg.gr URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δώρα Πανακούλια
Τηλ.: +30 210 6839690 Fax: +30 210 6827409
E-mail: dpanakoulia@tmg.gr URL: www.tmg.gr